top of page
izek (1) (1)smaller.gif
תמונה16.jpg

מעשיה אוטוביוגרפית

עבודה משותפת עם גיא און

העבודה הוצגה בתערוכה קבוצתית העוסקת בפואטיקה ובפוליטיקה של התאומים בהמבורג ובקרקוב.

מסע תת קרקעי ותת הכרתי בין שני מחוזות מלוחים: מכרות מלח בוייליצ'קה בפולין וים המלח. סבו של גיא, איציק ואחותו התאומה, מגדה, מתאומי מנגלה, במסע פיוטי על חמור.  מה מחבר בין שני מאגרי המלח הללו? איזה קו עלילה נמתח בין שתי הנקודות? איזה סוג של צמתים היסטוריים ותרבותיים מרובדים נוצרים ביניהם?

 

הסיפור מסופר כאגדה באמצעות תיאטרון בובות ונגזרות נייר. שיר ביידיש שסבו של גיא היה שר לו בשם "איציק שפיציק" הוא הבסיס לטקסט הפיוטי. המסע מתרחש כולו במסגרת תחריט מהמאה ה-19 של מכרות מלח בוייליצ'קה. בתוך מרחבי המערות של החריטה נפערים נופים פנטסטיים. דימויים היסטוריים ודמיוניים מובילים אותנו לספר את הסיפור האישי שלנו בין שתי הקואורדינטות האינטנסיביות הללו.

"...מגדה אומרת לאיציק:

אתה התאום שלי / אתה התהום שלי / אתה החלום שלי / אתה הגיהנום שלי / אתה גיבעת הברום שלי / העמורה בסדום שלי / אתה הלפתע פתאום שלי / אתה ה"לא הולכים לשום מקום " שלי / אתה תינוק בתוך תצלום שלי / אתה אור נר בתוך פוגרום שלי / אתה רוכב על חמור בתוך רישום שלי / אתה התהום שלי / אתה התאום שלי! "

ההזמנה לתערוכה בהמבורג

אוצר: אבי לובין
IMG_20171225_160328(2)_edited.jpg
557220_164895120312951_837830259_n (1).jpg

גירסה מוקדמת לאשתלוט בתאטרון בובות

בהצגה נפגשת דמותה של אשת לוט עם חנד'לה, גם הוא מאלה שמביטים לאחור.  דמות איקונית של האמן הפלסטיני נאג'י אל-עלי, חנד'לה הוא ילד לבוש בלואים ויחף, פליט ממלחמת  48 הוא העד הניצחי, תמיד עם פניו לחורבן, מסרב לעצום את עיניו.

זוהי הפגישה עם הילד שהופכת את ליבה וביטנה של אשת לוט. דימוי בית הקולנוע בתוך המערה מסדום משנות ה-30 מצטלבת עם בית הקולנוע של נאג'י אל-עלי בו הכתובית The End מרמזת על קורבנות המלחמה והכיבוש.

אני , אשת לוט, אישה עבריה ללא שם, בוחרת בניגוד לציוויו של אלוהיי, להישיר מבטים אל העיר הבוערת.

שיר מס' 1:הילדה 

תאטרון בובות נייר, חפצים ומיניאטורות.

 

 ילדה מנסה להמלט מהבית בו היא גרה, מן המסוכן והאפל ונשאבת לעולם בובות הנייר שלה, אל הקסום והחולם. היא פוגשת את הליצן, את תאומות האקורדיון ואת הבובה בלי הראש שהיד שלה נפלה בשנה שעברה...

האם תצליח להימלט?

23e00653-9a79-4ee7-b719-7489389a72eb.jpg

הזמרת הקרחת - תרגיל 

שחקן- יוצר:  וווי שליימוביץ'. 

הסצנה המפורסמת ממחזה האבסורד של אז'ן יונסקו על בובי וואטסון משנה את שמה לשם השחקן: מבובי לוווי. ונפתחת במשפט: וווי שליימוביץ' מת. 
הסצנה  מציעה נזילות זהותית קווירית והתנפצות דיסוציאטיבית טראומטית. מן ההתחלה הנטיה הדרמטורגית שלי הייתה להמיר את הדיאלוג בין מר ומרת סמית למונולוג, מערכת פנימית מסוכסכת וחסרת לכידות שרסיסיה עולים על גדותיה. עולם שמשתקף כמו במראה שבורה, ריבוי אקססיבי של אותו הדבר. הריבוי, אין פירושו עושר וגיוון אלא דווקא חזרתיות קדחתנית ומחניקה של אותו הדבר. בדידות מזהרת של הזהות שמיטלטלת במרחב צר, כלא הגוף, כלא התודעה.

מיצג 

מיצג גזירת שיער בשדה של כובעי ליצן.

bottom of page