top of page

//ליווי אמנותי // פיתוח שפה חזותית //

WhatsApp Image 2022-11-15 at 15.52.58.jpeg

שושנה היא בת לעולים מאתיופיה וזויה עלתה מברית המועצות. שתיהן גדלו בשיכוני עולים בפריפריה החברתית של ישראל. הן נפגשו בפנימיה של עליית הנוער. כיום, אחרי עשרים שנים הן שוזרות את חוויותיהן לכדי סיפור אנושי אחד.
 

 פיתוח שפה חזותית 

ההצגה 'פקעת' היא תוצר של יצירה משותפת של נשים פלסטיניות ויהודיות במסגרת הפרויקט 'מהשונה למשותף – מהאישי לפוליטי' בהובלה משותפת של תנועת 'אחותי' –למען נשים בישראל ועמותת 'ערוס אלבחר' לאשה ביפו. הפעילות כללה מפגשים שבועיים, באופן המאפשר היכרות בין הנשים, סדנאות צילום וכתיבה, סדנת תיאטרון והעלאת המופע בהשתתפותן, המתבסס על טקסטים אותם כתבו הנשים על חוויותיהן, חששותיהן, והאתגרים איתן הן מתמודדות.

פקעת1.jpg
bottom of page