top of page
אבז.jpg
ארכיבאית הנוצות//

מיתולוגיה אוטוביוגרפית //

"בטור עוקב הניח נוצות, החל מן הקצרות ביותר וכלה בנוצות הכי ארוכות … בין עבודה ואזהרות נרטבו בדמעות הלחיים הזקנות וידיו האבהיות רעדו … הדונג שהידק את הנוצות התמוסס … ראה את הנוצות על המים …" (מטמורפוזות/ אובידיוס)

 

פועל בשם דדלוס נופל מעגורן. 

 ביתו עובדת כארכיבאית בארכיון נוצות  - ממיינת, מתייקת, מסדרת, ממספרת- נוצות על לוחות מדעיים דוממים. מתח נרעד אופף את הארכיב; רוחות הרפאים של היצורים המפורקים וכמיהתם לשוב לגוף, לתעופה.

 ילד בשם מייקל יוצר עם מורתו תיאטרון בובות במסגרת פרויקט מיתולוגיה יוונית בבית הספר הדו לשוני ביפו.

 

המרחבים והדמויות זולגים אלה לאלה, יוצרים היפוכים וחיבורים בלתי אפשריים,עדינים וסמויים.

 

 /// לזכר בן ציון, אבא שלי

 

בתמיכת מועצת התרבות של מפעל הפיס

יעלה בבכורה בתאטרון יפו

 

תיאטרון בובות : מייקל טומיאן | ארכיון הנוצות בגרמניה: אלכסנדר הס | עריכה וטיפול בוידאו: נמרוד צין | עגורנים: טל שריראודיו: Murikh/ Mashruo' Leila | תבליט: נמצא במוזיאון אנטואן ויוינל, נוצר בצרפת במאה ב-17 | תאורה: חגיא רון

logo_2022_3.webp
pais_logo_footer.png

צילום : ינון כלפון

The feather archivist
570A7986_edited.jpg

//תיעוד של "החלון" מסע אל נפילתו של הפועל דדלוס על רקע נוף עגורנים אין-סופי//

//מבעד לחלון מיטתו של דדלוס. זרזירים מסתחררים על וסביב כנף הברזל של העגורן//

//הילד מייקל טומיאן יוצר ומופיע עם תאטרון בובות מינאטורי בבית בספר הדו-לשוני ביפו. התאטרון מתאר את נסיקתם של איקרוס ודדלוס ונפילתו של איקרוס על רקע שיר שעוסק בכך של הלהקה הלבנונית "משרוע לילה".// 

//ביקור בארכיון הנוצות בגרמניה//

ביקור בארכיון הנוצות בגרמניה

bottom of page