top of page

ארכיאולוגיה של בובה //

Archaeology of a paper figurine

התערוכה "ארכיאולוגיה של בובה" מלווה את הצגת תאטרון הבובות

"פנינה לב נייר".היא חושפת פרוייקט חיים.

17 שנים של יצירת תאטרוני בובות מינאטוריים,

בהם מופיעה בחזרתיות קדחתנית, כפייתית, דמות נייר שברירית.


בובות הנייר קטנות עד שכמעט אינן נראות, מרמזות על כל מה

שעלול להיקרע, להתקמט, להירמס. העמלנות, הדחיסות,

הבהילות שמייצרת עומס צורני, גודש ריגשי, עדין כמו תחרה,

שוצף צורות עד לאין סוף.

הבובות ממוקמות בעולמות מפורטים, מבוכיים,

כשרידים ארכיאולוגיים או גיאוגרפיות פנטסטיות

או אברי גוף פנימיים: קיבה, לב, רחם, עורקים.

צילום: גיא און

bottom of page